Duurzaamheidsaspecten bij co-housing. Een kwantitatief onderzoek naar wat co-housingprojecten in Nederland doen om duurzaam te leven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Co-housing is een woonvorm die vandaag de dag steeds populairder wordt in Nederland. Het is een samenlevingsvorm waarbij elke bewoner een eigen woonplek heeft, maar ook gezamenlijke voorzieningen en ruimtes aanwezig zijn. Voor dit onderzoek is de centrale vraag opgesteld: Wat wordt er vandaag de dag in co-housingprojecten in Nederland gedaan om duurzaam te leven? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er meerdere deelvragen opgesteld en beantwoord. Uit de enquêtes zijn verschillende fysieke- en sociale milieuaspecten naar voren gekomen, verschillend van de toepassing van duurzame bouwtechnieken tot contact met directe buurtbewoners en van het delen van goederen en ruimtes tot de bereidheid een stapje meer te zetten voor een medebewoner. Doordat in kaart is gebracht wat er vandaag de dag gedaan wordt in co-housingprojecten in Nederland om duurzaam te leven, is het in de toekomst mogelijk voor Gemeentes en andere overheden in te kijken naar co-housingprojecten in Nederland om te zien hoe er op een gestructureerde manier verduurzaming kan worden toegepast bij huisvesting
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen