Taalkunde in het schoolvak Nederlands.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het aantal studenten Nederlands neemt af. Een reden daarvan is dat scholieren het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs en taalkunde negatief beoordelen. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre het onderdeel taalkunde in het schoolvak Nederlands verbeterd kan worden. Daartoe is een literatuuronderzoek gedaan naar de geschiedenis van het schoolvak Nederlands en taalkunde, naar de opvattingen van verschillende partijen over de invulling van het schoolvak en de rol van taalkunde en naar de behoeftes van scholieren, docenten Nederlands en taalwetenschappers. Daarnaast is een designonderzoek gedaan waarbij twee taalkundelessen zijn ontworpen gebaseerd op initiatieven voor alternatief taalkundeonderwijs in binnen- en buitenland en een analyse van de drie meest gebruikte lesmethodes Nederlands in de huidige onderwijspraktijk. Geconcludeerd kan worden dat het schoolvak Nederlands waarschijnlijk in populariteit zal stijgen en dat docenten Nederlands handvatten krijgen aangereikt als een nieuwe inductieve en inzichtelijke lesmethode wordt ontwikkeld in samenwerking met de wetenschap. Vervolgonderzoek zal zich moeten richten op het ontwikkelen van lesmethodes en op praktijkonderzoek waarbij de effecten van de ontworpen methodes worden gemeten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation