Starters in de Amsterdamse vastgoedmarkt. Over de paradox tussen de 'ideale stad' en neoliberaal stedelijk beleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt middels een case study onderzoek gedaan naar de positie van starende middenklassers op de Amsterdamse vastgoedmarkt. Zij geraken steeds meer tussen wal- en schip. Ze verdienen namelijk teveel voor de sociale huursector, maar komen ook niet in aanmerking voor een passende hypotheek die nodig is voor een koophuis. In dit kwalitatieve onderzoek worden vier experts (allen vanuit een ander perspectief binnen de Amsterdamse vastgoedsector) aan de tand gevoeld over dit probleem. Alvorens deze interviews plaatsvinden, wordt er eerst een theoretisch kader opgesteld aan de hand van de bestaande literatuur. Hierbij zijn bekende theorieën, zoals die van Richard Florida’s ‘creative class’, lijdend. Er wordt onderzocht hoe de stad Amsterdam als zeer aantrekkelijk wordt beschouwd door startende middenklassers, terwijl er op de woningmarkt tegelijkertijd een onwerkbare situatie is ontstaan voor diezelfde groep. Er wordt dus een paradox geanalyseerd. Na een intensieve literatuurstudie en vier diepte-interviews is de conclusie dat er meer maatwerk geleverd moet worden. De slagvaardigheid van de gezaghebbende instituties is momenteel nog te klein. De vraag stijgt alleen maar harder, terwijl het aanbod nog te ver achter blijft. Zo lang hier niets aan gebeurd, zal de impasse op de vastgoedmarkt blijven bestaan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen