Biofeedback via elektroglottografie. Een exploratief onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van de elektroglottograaf en in het bijzonder het gesloten quotiënt binnen de klinische setting.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-04-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit exploratieve onderzoek is gekeken naar de praktische toepasbaarheid van de elektroglottograaf (EGG). Er is onderzocht of patiënten met dysfonie baat hebben bij biofeedback oftewel het gebruik van de EGG en het gesloten quotiënt tijdens stemtesten. Er is gestart met een oriënterende pilot (n=8) en daarna gecontinueerd met het onderzoek (n=22). Proefpersonen zijn onderverdeeld in een test- of controlegroep en kregen allen een voor- en nameting. Daarnaast is er een vragenlijst afgenomen over het subjectieve oordeel van de EGG. Dit onderzoek toont aan dat er binnen proefpersonen verschillen zijn in zowel de scores van de DSI als het CQ. Deze resultaten zijn echter niet significant. Daarnaast is er geen samenhang tussen het subjectieve oordeel en objectieve meetgegevens. Concluderend is het gebruik van de EGG voor dysfoniepatiënten in deze setting nog niet geschikt. Wellicht kan het CQ dienen als een aanvullende objectieve parameter, maar meer wetenschappelijke evidentie is dan aanbevolen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren