Het verschil in gebruik van taalintensiverende middelen bij onlinereacties op mannelijke en vrouwelijke opiniemakers

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzocht of er verschillen zijn in de online bejegening van mannen en vrouwen, gebaseerd op onlinereacties op twee artikelen over hetzelfde onderwerp waarvan er één geschreven is door een vrouw en één geschreven door man. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is het verschil in onlinereacties op een standpunt van een man en vrouw uitgedrukt in het sentiment en het aantal taalintensiverende middelen? In totaal zijn er driehonderd reacties in dit corpus opgenomen, die zijn gecodeerd door tien studenten. Iedere student heeft dertig gecodeerde onlinereacties toegevoegd aan het corpus en dertig reacties van een medestudent gecodeerd. Per reactie is gekeken naar het sentiment van de reactie, of deze positief of negatief was, en het gebruik van taalintensiverende middelen. De taalintensiveerders zijn tijdens het coderen onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: woordsoorten, stijlfiguren en typografie. Er zijn twee Chi-Kwadraattoetsen en twee independent t-toetsen uitgevoerd. Bij het toetsen zijn er verschillen gevonden. Echter waren deze verschillen niet significant. Er is dus geen significant verschil gevonden tussen het gebruik en het aantal taalintensiveerders in onlinereacties en het sentiment in onlinereacties op opiniestukken geschreven door een man of een vrouw. Tot slot worden in de discussieparagraaf de resultaten van dit onderzoek verklaard, beperkingen besproken en suggesties geopperd voor eventuele vervolgstudies.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren