De argumenten van het goede doel Plan Nederland.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Goede doelen als Plan Nederland staan tegenwoordig onder druk als het gaat om hun betrouwbaarheid. De consument wil meer inzicht in de besteding van giften. Voorliggend onderzoek brengt de argumentatie die goede doelen inzetten om de potentiële donateur over te halen tot steun in kaart. Aan de hand van een argumentatieve analyse van de online en geprinte communicatie van acht goede doelen, gebaseerd op de argumentatieschema’s van Schellens en Verhoeven (1994) is de hoofdvraag: Welke argumentatieschema’s gebruikt Plan Nederland op welke manier in vergelijking met andere goede doelen gericht op ontwikkelings- en gezondheidssamenwerking, uitgesplitst naar medium? onderzocht. Hoewel voorgaande onderzoeken suggereren dat er een verwerkingsverschil bij de ontvanger bestaat tussen geprinte en digitale teksten, zet Plan online geen andere argumentatie in dan in hun schriftelijke communicatie. Goede doelen zetten voornamelijk argumentatie op basis van voordelen in. Zoals eerder onderzoek heeft aangetoond was dit ook de meest voorkomende argumentatievorm bij voorlichtingsbrochures. Dit is opvallend, omdat de lezer minder eigen belang heeft bij een oproep tot steun aan een goed doel dan bij voorlichting. In het algemeen zetten goede doelen in hun communicatie weinig drogredenen in. Het standpunt wordt vaker expliciet dan impliciet genoemd, waardoor de tekst gemakkelijker als betogende tekst wordt herkend. Verder is gebleken dat er een relatie bestaat tussen de aard van het goede doel en de argumentatieschema’s die worden ingezet, alsmede de wijze waarop.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren