Nature 4 dem. Master thesis research about the spatial selection criteria of persons with dementia during a personally chosen nature activity

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-29
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nederlandse samenleving is langzaam aan het vergrijzen en een trend die daar aan gekoppeld zit is een toename van mensen met dementie. In 2050 zal 1 op de 10 Nederlands dementie hebben of voor iemand met dementie zorgen en daarom wordt er vanuit de overheid en de gezondheidszorg gekeken naar hoe we de samenleving dementie vriendelijker kunnen maken. Mijn onderzoek richtte zich op de oriëntatie problemen van mensen met dementie tijdens een zelf gekozen natuuractiviteit. Hoe gebruiken mensen met dementie de buiten ruimte, en welke elementen zorgen ervoor dat zij zich goed kunnen oriënteren of juist niet? Hiervoor heb ik de principes van Lynch, aangevuld met de ruimtelijke beperkingen van Hägerstrand gebruikt als uitgangspunt voor oriëntatie van de fysieke omgeving. Daarnaast heb ik ook gekeken naar de rol van de sociale omgeving. Tijdens 15 verschillende natuur activiteiten heb ik koppels van een persoon met dementie en hun naasten geobserveerd en geïnterviewd. Mijn belangrijkste bevinding is dat mensen met dementie zich oriënteren aan de hand van organische objecten. Mensen met dementie lijken zich te oriënteren aan de hand van organische objecten. Voor de sociale omgevingsfactoren gaven alle begeleidende respondenten aan dat een app als deze kan helpen bij het communiceren met mensen met dementie. Voor andere interessante bevindingen raad ik u aan om mijn scriptie te raadplegen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen