BURGEMEESTERS EN EVENEMENTENVEILIGHEID. EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN NEDERLANDSE BURGEMEESTERS BIJ EVENEMENTENVEILIGHEID

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Burgemeesters zijn in formeel opzicht verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, zo ook tijdens evenementen. Toch verschillen Nederlandse burgemeesters onderling in de mate waarin zijn betrokken zijn bij evenementenveiligheid. Dit onderzoek heeft aangetoond dat dit niet noodzakelijkerwijs problematisch is, omdat het vooral belangrijk is dat zij zich bewust zijn van hun formele verantwoordelijkheid en hun ambtelijke organisatie op dusdanige wijze inrichten dat deze een optimale invulling kan geven aan de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Desalniettemin zijn er ten minste vijf factoren van invloed gebleken op de mate van betrokkenheid. Ten eerste zijn burgemeesters meer betrokken naarmate de impact van een evenement meer risico’s met zich meebrengt. Ten tweede zijn zij meer betrokken nadat een incident optreedt als gevolg van een periode van verwaarlozing. Ten derde verandert de mate van betrokkenheid naarmate burgemeesters hun ambt gedurende langere tijd vervullen. Ten vierde is de leiderschapsstijl van de burgemeester van invloed op de mate van betrokkenheid. Ten slotte zijn burgemeesters met een persoonlijke interesse in evenementen en/of veiligheid meer betrokken bij evenementenveiligheid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen