Bachelorwerkstuk premaster Taal-en Spraakpathologie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Naar aanleiding van een onderzoek van de Taalunie (2012), waaruit bleek dat lezers spelfouten in een krant heel ergerlijk vinden, is in het kader van het bachelorwerkstuk van de premaster Taal-en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen een experiment uitgevoerd. Hierin werd de houding van lezers ten opzichte van spelfouten in zelfstandige naamwoorden en spelfouten in werkwoorden onderzocht. De proefpersonen kregen een zin te lezen waarin maximaal één spelfout in kon voorkomen. Wanneer zij een spelfout detecteerden, gaven zij op een 5-puntsschaal aan in welke mate zij deze spelfout als hinderlijk in een krant zouden ervaren. De resultaten laten zien dat spelfouten in zelfstandige naamwoorden hinderlijker worden ondervonden dan in werkwoorden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren