De Invloed van Taalafstand op het Gebruik van Cognaten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-11-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is onderzocht wat het effect is van taalafstand tussen de talen die simultaan tweetalige kinderen spreken op het gebruik van cognaten, en in hoeverre de Levenshtein Distance een passende statistiek is voor het weergeven van de cognaatstatus van woorden. Er is een vragenlijst ingevuld, waarvan de resultaten vergeleken zijn met de Levenshtein Distances van dezelfde woordparen. Vervolgens zijn er scores van simultaan tweetalige kinderen op een productieve plaatjesbenoemingstaak vergeleken met de cognaatstatus van de woorden uit de taak. De bevindingen hiervan waren dat er geen hoofdeffect van cognaatstatus aanwezig was, maar dat er wel een significant effect was van de taalgroepen. Dit houdt in dat de participanten niet meer cognaten kennen dan noncognaten, maar dat een kleinere taalafstand wel leidt tot een grotere woordenschat. Daarnaast was er sprake van een interactie tussen de taalgroep en cognaatstatus, wat betekent dat het cognaateffect anders is voor de verschillende taalgroepen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren