De invloed van een recensievraag Is er een relatie tussen het vragen naar een recensie en de houding van consumenten ten aanzien van hun aankoop?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek is gebleken dat consumenten hun aankoop baseren op recensies van andere consumenten. Recensies worden steeds invloedrijker en belangijker en daarom worden consumenten ook steeds vaker benaderd om hun aankoop te recenseren, bijvoorbeeld door ze na een aankoop een e-mail te sturen. In dit onderzoek wordt onderzocht of de vraag naar het schrijven van een recensie van invloed is op de houding die consumenten hebben ten aanzien van hun eigen aankoop. Ook is gekeken of de aankoopprijs van het gekochte product een rol speelt in de mogelijk veranderde houding. Dit is getoetst met behulp van een vragenlijst. In totaal heeft deze vragenlijst 422 bruikbare respondenten opgeleverd. Uit de resultaten is gebleken dat zowel de vraag naar het schrijven van een recensie als de aankoopprijs geen invloed hebben op de houding van consumenten ten aanzien van de aankoop. Voordat met zekerheid gesteld kan worden dat er geen sprake van invloed is, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Het is namelijk gebleken dat bijna driekwart van de onderzochte mensen heeft aangegeven überhaupt geen e-mail met een recensievraag te hebben gehad. Vermoedelijk hebben consumenten geen behoefte aan commerciële e-mails en verwijderen ze deze meteen. Dit moet eerst onderzocht worden alvorens de resultaten gevalideerd kunnen worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen