Vijf jaar transformatie binnen het sociaal domein. Een casusonderzoek naar het gebruik van voorliggende voorzieningen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de aanloop naar de decentralisaties binnen de zorg en het sociaal domein hebben gemeenten (meer) wijkteams aangesteld om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken. De doelstelling van de centrale overheid is het verhogen van de inzet van lichtere vormen van ondersteuning door meer gebruik te maken van voorliggende voorzieningen. Sociale wijkteams zijn mede verantwoordelijk voor de invulling van dit streven. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: welke factoren leiden ertoe dat inwoners van de wijk Y gebruik maken van het voorliggende aanbod? De aanbieders van voorliggende voorzieningen in de onderzochte wijk hebben een drietal factoren herkend welke voortkomen uit wetenschappelijke literatuur: het sociaal netwerk, de psychische omstandigheden en de culturele kenmerken. Daarnaast is de ‘bekendheid’ van voorliggende voorzieningen naar voren gekomen als een belangrijke factor. De betaalbaarheid van voorzieningen bleek niet van invloed op het individueel gebruik.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation