Bannerblindheid op het internet: wanneer en hoe trek je de aandacht?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is met behulp van eyetracking aandacht gemeten voor online advertentiebanners. In de literatuur is herhaaldelijk bewijs gevonden voor het fenomeen bannerblindheid (banner blindness) en zijn diverse manipulaties gebruikt om mogelijke verschillen voor aandacht en herinnering te vinden. In dit onderzoek zijn de verschillen in proportionele fixatieduur, aantal (terugkerende) fixaties en de impliciete herinnering gemeten voor de variabelen visuele aantrekkelijkheid en doelgroepgerichtheid van de tekst. In totaal kregen 61 participanten de taak een conceptwebsite van een regionaal dagblad te exploreren. Uit de resultaten bleek dat na de eerste trial de aandacht voor de banners in het algemeen sterk afnam. Alleen bij de eerste trial waren de participanten op zoek waren naar relevantie, wat bleek uit het gevonden resultaat dat er een langere proportionele fixatieduur bleek en meer (terugkerende) fixaties waren voor de doelgroepgerichte banners. Daarnaast werd met een marginaal significant verband aangetoond dat doelgroepgerichte banners uit de eerste trial beter werden herinnerd dan niet-doelgroepgerichte banners. De visuele aantrekkelijkheid van de banner had geen effect op de herinnering, maar een mogelijke verandering in kijkgedrag leverde betere aandachtscores op voor de visueel aantrekkelijke banners bij de latere trials. De afname van de aandacht voor een banner nadat deze nogmaals op dezelfde locatie verschijnt is eerder aangetoond (Lapa, 2007; Hervet et al., 2011), net als betere aandachtscores voor op de doelgroep aangepaste uitingen (bv. Wojdynski & Bang, 2016). De resultaten suggereren dat een banner nooit achtereenvolgens op dezelfde locatie zou moeten verschijnen en dat het effect van een manipulatie mogelijk afhankelijk is van de trialvolgorde. Echter, de beperkingen van het onderzoek maken vervolgonderzoek gewenst en daar worden meerdere concrete aanbevelingen voor gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren