Studiesucces van vluchtelingstudenten

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-08-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De wereld is een plek vol conflicten en politieke instabiliteit, waardoor het niet altijd veilig is voor mensen om te blijven leven waar ze wonen. Een deel van deze mensen vluchten naar andere delen van de wereld waar het wel veilig is en een deel van deze vluchtelingen komt in Nederland terecht. Veel van deze mensen willen hier graag studeren om hier ook te kunnen werken. In het huidige onderzoek bekijk ik of er factoren zijn die het studiesucces van deze vluchtelingstudenten beïnvloeden. Dit heb ik gedaan aan de hand van drie instrumenten, namelijk een diepte-interview, een online taaltoets (DIALANG) en een inventarisatie van de studievoortgang van de participanten. Hieruit bleek dat de studenten redelijk succesvol zijn in hun studie, maar dat er inderdaad factoren zijn die het studiesucces enigszins kunnen belemmeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren