De faciliterende gemeente: Op individueel- en organisatieniveau. Een onderzoek naar de belemmerende en stimulerende factoren voor de faciliterende rol van gemeenten binnen burgerparticipatietrajecten

Keywords
Thumbnail Image
Date
2022-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek ‘De faciliterende gemeente: op individueel- en organisatieniveau’ richt zich op de faciliterende rol van bestuurders en ambtenaren binnen burgerparticipatietrajecten in de (reeds gefuseerde) gemeente Land van Cuijk. Door middel van een onlinevragenlijst en interviews is onderzocht welke factoren de faciliterende rol van bestuurders en ambtenaren belemmeren en/of stimuleren bij burgerparticipatietrajecten in de (voormalige) gemeenten Cuijk en Sint Anthonis. In een vergelijking tussen beide gemeenten kwam naar voren dat de faciliterende rol in Sint Anthonis hoger gewaardeerd werd dan in de gemeente Cuijk. Vervolgens is in beeld gebracht welke factoren belemmerend en/of stimulerend hebben gewerkt voor de faciliterende rol in beide gemeenten, en mede de beoordeling van de faciliterende rol kunnen verklaren. Voor de factoren individuele overtuigingen, de compatibiliteit van de organisatie (specifiek tijd en financiële middelen) en communicatiestructuren waren duidelijke verschillen zichtbaar tussen beide gemeenten. Daarnaast heeft de gradatie van burgerparticipatie mogelijk een rol gespeeld, aangezien de gradatie van burgerparticipatie mede bepaalt wat er gevraagd wordt van de faciliterende rol van bestuurders en ambtenaren. De resultaten hebben uiteindelijk geleid tot een aantal aanbevelingen aan de gemeente Land van Cuijk, waaronder het in kaart brengen van de ‘kartrekkers’ binnen de organisatie en hen te betrekken bij de verschillende onderdelen van het traject. Deze ‘kartrekkers’ bleken in de trajecten van grote waarde.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation