Het effect van geslachtscongruente functiebenamingen op de overtuigingskracht van medisch specialisten.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Eerdere onderzoeken wijzen uit dat bekendmaking van het geslacht van een persoon via een functiebenaming effect kan hebben op de overtuigingskracht van de desbetreffende persoon. Onderzoek in de gezondheidszorg bevestigt dat bekendmaking van het geslacht van een functionaris in deze sector ook belangrijk is, omdat patiënten vrouwelijke artsen vaak als meer competent en overtuigend beoordelen dan mannelijke artsen. Echter blijkt uit Pools en Italiaans onderzoek dat geslachtscongruente (vrouwelijke) functiebenamingen bij een vrouwelijke functionaris een negatief effect kunnen hebben op haar overtuigingskracht. Daarom is in deze experimentele studie onderzocht welke invloed geslachtscongruente functiebenamingen in de Nederlandse taal hebben op de overtuigingskracht van medisch specialisten en wat de rol hierbij is van het geslacht van de communicatieontvanger. In het experiment zijn drie fictieve nieuwsartikelen (en een fillertekst) meegenomen. De artikelen hebben betrekking op de functiebenamingen van oncoloog, neuroloog en chirurg. De teksten zijn gemanipuleerd in mate van geslachtscongruentie van de functiebenaming en getoetst op overtuigingskracht. Er hebben 186 proefpersonen (93 mannen en 93 vrouwen), van boven de 18 jaar en met Nederlands als moedertaal, deelgenomen aan dit experiment. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat er geen bewijs is gevonden dat overtuigingskracht van medisch specialisten wordt beïnvloed door de mate van geslachtscongruentie van hun functiebenamingen en het geslacht van communicatieontvangers. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat de effecten uit de Poolse en Italiaanse onderzoeken niet te generaliseren zijn naar de gezondheidszorg of dat de taal en maatschappij van Nederland te veel van die van Polen en Italië verschillen. Tevens is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in de communicatiestijl van mannelijke en vrouwelijke functionarissen en is er (wegens ethische overwegingen) gefocust op openbare communicatie in plaats van arts-patiëntcommunicatie. In toekomstige studies kunnen deze mogelijke verklaringen verder onderzocht worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren