Publieke deliberatie versus burgerparticipatie. Een vergelijkend experiment tussen participatiemethoden

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-10-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een manier om de kloof tussen burger en politiek te dichten, is door burgers te betrekken bij een besluitvormingsproces van een overheid. Dit gebeurt doorgaans aan de hand van een participatiemethode. Publieke deliberatie en burgerparticipatie zijn twee van deze methoden om burgers te betrekken bij het besluitvormingsproces van een overheid. Dit onderzoek laat zien in welke mate de concepten van publieke deliberatie en burgerparticipatie van elkaar verschillen en constateert dat er een verschil in kwaliteit bestaat tussen de participatietrajecten van beide participatiemethoden. Het verschil in kwaliteit valt te verklaren aan de hand van communicatiefactoren. Het onderzoek is uitgevoerd middels een spelsimulatie, waarbij beide concepten zijn toegepast op een casus. Aan de hand van een kwalitatieve analyse van audiovisuele fragmenten in combinatie met een observatie zijn de participatiemethoden beoordeeld op hun kwaliteit.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation