Sharing is CARing, Stimuleren van autodelen onder 50-plussers door middel van een animatievideo

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Autodelen is een groeiend fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt van beleidsmakers op het gebied van mobiliteit. Het wordt gezien als een duurzame vorm van mobiliteit, het zorgt voor verminderde belasting van het wegennetwerk en levert bovendien ruimtewinst op doordat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. De 50-plus generatie maakt tot op heden nog relatief weinig gebruik van autodelen (niet te verwarren met carpoolen). Bovendien laten recente cijfers zien dat het autobezit in deze leeftijdscategorie het sterkst toeneemt (CBS, 2018a). Om deze reden is onderzoek gedaan naar de onderliggende sociaalpsychologische factoren bij de keuze voor autodelen bij 50-plussers. Op basis hiervan is een interventie ontwikkeld en verspreid onder meer dan 50.000 50-plussers met als doel om het autodelen te stimuleren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme