Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als ontwikkelingsoptie op de woningmarkt

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hedendaagse woningmarkt kent vele problemen. Op de woningmarkt is er sprake van een ingesleten systeem (een “lock-in”) die stedelijke vernieuwing tegenhoudt. Dit onderzoek benadert het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (“CPO”) als ontwikkelingsoptie om deze vernieuwing op de woningmarkt te bevorderen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het CPO binnen de gemeenten Amsterdam en Zwolle. Middels een kwalitatieve onderzoeksbenadering wordt bekeken welke ervaringen en verwachtingen met betrekking tot het CPO bij deze gemeenten aanwezig zijn. De hoofdvraag die in deze bachelorscriptie centraal staat luidt als volgt: ‘Op welke wijze spelen ervaringen en verwachtingen van ambtenaren van de gemeenten Amsterdam en Zwolle een rol bij de ontwikkeling van het collectief particulier opdrachtgeverschap en de woningmarkt in deze gemeenten?’. Enerzijds blijkt dat deze ervaringen en verwachtingen bij beleidsvorming in acht worden gehouden. Op deze manier zullen er meer mogelijkheden voor het CPO kunnen ontstaan. Anderzijds blijkt dat de lock-in een belemmerende rol speelt bij de ontwikkeling van het CPO. Deze lock-in zorgt ervoor dat beleidsverandering met betrekking tot het CPO lastiger tot stand komt. Gemeenten kunnen hier veelal niet op sturen. Ervaringen en verwachtingen zullen dus niet altijd leiden tot meer mogelijkheden voor het CPO en spelen dus een beperkte rol bij haar totstandkoming.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen