Waterbeheer en de Omgevingswet: Een studie naar de gevolgen van de Omgevingswet op het waterbeheer van de Rijn in Gelderland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over verschillende veranderingen en invloeden van de invoering van de Omgevingswet op het waterbeheer van de Rijn in Gelderland. Centraal staan hier de regionale en lokale overheden die zich hiermee bezighouden, namelijk de Provincie Gelderland, de waterschappen (Rijn en IJssel en Riviereland in dit geval) en de gemeentes die in het onderzoeksgebied liggen. Wat de Omgevingswet voor hen zal gaan betekenen, zowel in het proces als in de fysieke leefomgeving in het gebied, is hier onderzocht. De Omgevingswet combineert alle wetten die voorheen betrekking hadden tot de fysieke leefomgeving in Nederland en brengt deze verschillende wetten onder in één wet. Al deze verschillende wetten maakte het omgevingsrecht erg ingewikkeld en de Omgevingswet doelt dus op versimpeling, integraliteit en samenhang. Dat zijn heel wat ambities, maar in hoeverre kunnen deze ook waargemaakt worden en als gevolg, wat verandert er praktisch gezien voor de lokale en regionale overheidsorganen die gaan over het waterbeheer van de Rijn in Gelderland?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen