De invloed van in-group favoritisme op de beoordeling van een persoon en zijn verrichte goede daad of heldendaad.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gemeten of in-group favoritisme van invloed kan zijn op de attitude van jongvolwassen Nederlanders ten aanzien van een goede daad of heldendaad, de persoon die deze verrichte, en de mogelijke beloning die deze persoon zou verdienen. Waar bij eerder onderzoek naar in-group favoritisme vaak gekeken werd naar een negatieve bijkomende factor, wat het geval is bij bijvoorbeeld strafzaken, werd hier de daad juist als positieve factor gebruikt. Tevens is onderzocht of deze attitudes, ongeacht in-group favoritisme, verschillen wanneer er sprake zou zijn van een heldendaad (het redden van een gezin uit een brandende auto) of een maatschappelijk goede daad (vrijwilligerswerk voor bejaarden). 44 Nederlandse jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van 21,1 jaar moesten twee fictieve krantenberichten lezen over bovengenoemde daden, en aansluitend vragen beantwoorden die tot de attitudemetingen leidden. Bij beide artikelen was een foto ingevoegd van de persoon in kwestie. Dit betrof afbeeldingen van jongemannen met een Marokkaans en een Nederlands uiterlijk. Welke foto bij welk krantenbericht was geplaatst varieerde; iedere proefpersoon is wel aan beide afbeeldingen blootgesteld, in willekeurige combinatie met het krantenbericht. De hypothese dat de attitudes ten aanzien van de heldendaad positiever zouden zijn dan van de goede daad werd bevestigd. De invloed van in-group favoritisme op de attitudes bleek echter zeer gering. Enkel de attitude ten aanzien van de persoon die de goede daad verrichtte bleek significant te verschillen tussen de persoon uit de in- en out-group. Hierbij werd, tegen de verwachting in, de persoon uit de out-group positiever beoordeeld. Een mogelijk verrassingseffect zou hieraan ten grondslag kunnen liggen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren