Communicatie tussen zorgmedewerkers en mensen met dementie: Hoe ervaren naasten dit proces?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Inleiding: Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers moeite hebben om met mensen met dementie te communiceren door de communicatieproblemen die dementie met zich mee brengt. Hoe mensen met dementie zelf tegen de communicatie met zorgmedewerkers aankijken en wat naasten vinden over hun rol binnen de communicatie tussen mensen met dementie en zorgmedewerkers, is niet eerder onderzocht. In dit onderzoek worden ondersteunende en belemmerende factoren vastgesteld, zowel voor de communicatie tussen zorgmedewerkers en naasten als voor de communicatie tussen zorgmedewerkers en mensen met dementie. Methode: Met een kwalitatief onderzoeksdesign zijn individuele topicinterviews afgelegd met naasten van mensen met dementie woonachtig in een zorginstelling. De interviews zijn opgenomen met een audiorecorder en daarna getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd. Door alle codes te sorteren zijn er thema’s gevormd die antwoord geven op de onderzoeksvragen. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat naasten het ondersteunend vinden voor de communicatie dat zij worden betrokken als samenwerkingspartner en dat voor hen genoeg tijd wordt vrijgemaakt. Belemmerend is dat zorgmedewerkers hun taalgebruik niet altijd aanpassen, niet altijd op de hoogte zijn van gemaakte afspraken en dat zorgmedewerkers naasten te weinig begeleiding bieden in het verwerken van veranderingen die plaatsvinden. Voor mensen met dementie is het ondersteunend dat zorgmedewerkers gebruik maken van communicatiestrategieën, passende activiteiten organiseren en dat zij mensen met dementie de vrijheid geven zelf beslissingen te maken. Belemmerend is dat zorgmedewerkers non-verbale communicatiepogingen niet altijd signaleren, soms kinderlijk stemgebruik hanteren en dat zij mensen met dementie te weinig persoonlijke aandacht bieden. Discussie: De gevonden resultaten bestaan uit ervaringen van participanten en kunnen daarom niet als feiten worden aangenomen. De bevindingen zijn niet generaliseerbaar naar de gehele populatie, maar kunnen wel als uitgangspunt worden gezien voor het verbeteren van de communicatie met naasten en met mensen met dementie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren