De stadsrandzone onderzocht : Een analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen en problemen in de stadsrandgebieden van regio Venlo (1990-2025)

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2010-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis staan ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke problemen in de stadsrandzone centraal. De stadsrandzone is het overgangsgebied tussen stad en platteland en ligt als een grillige schil om de stad. Voornamelijk wordt met de resultaten van dit onderzoek getracht inzicht te verkrijgen in de stadsrandzones en een bijdrage te leveren aan de aanpak van regiospecifieke stadsrandproblematiek. Het onderzoek heeft de vorm van een meervoudige casestudy waarbij de stadsrandgebieden van een drietal regio’s zijn onderzocht te weten: krimpregio Parkstad Limburg, groeiregio Eindhoven en tot slot de stabiele regio Venlo, die in dit onderzoek centraal staat. De regio’s zijn geselecteerd op basis van een demografisch keuzecriterium. Bij het analyseren van de stadsrandgebieden van de regio Venlo is gekeken naar de ruimtelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in deze gebieden in de periode 1990-2009. Hiervoor is gebruik gemaakt van kaartanalyses en een inhoudsanalyse van beleidsdocumenten. Verder is de mate en aard van stadsrandproblemen in de stadsrandzones van Venlo onderzocht. Ook het gevoerde ruimtelijke beleid van de regio Venlo en de invloed ervan op de stadsrandproblemen is nader bekeken. Tot slot wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en stadsrandproblemen in de stadsrandgebieden van Venlo.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen