Seseantes y ceceantes almerienses.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-07-09
Language
es
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt het gebruik van sisklanken bestudeerd. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de s-klank in veel delen van Andalusië op twee manieren kan worden uitgesproken. De 'seseanten' spreken elke sisklank uit als [s], terwijl de 'ceceanten' de sisklanken uitspreken als [θ]. De taalkundige achtergrond is echter niet wat mij het meest interesseert, dat zijn namelijk meer de sociale aspecten van het seseo en het ceceo. Uit onderzoek bleek dat in steden als Sevilla en Granada seseanten meer aanzien en prestige hadden dan ceceanten. Dit vond ik een interessant verschijnsel waar ik graag meer over wilde weten. Omdat ik in Almería heb gestudeerd en daar ook opmerkte dat er verschil was bij het uitspreken van de /s/, besloot ik om mijn onderzoek in Almería uit te voeren. Volgens de statistieken wordt er in Almería meer met het ceceo gesproken, maar werd dit dan ook als positiever gezien dan het seseo? Dit is een relevant onderzoek omdat er een verband is ontstaan tussen taalkundige en sociale aspecten. Bovendien is het een verschijnsel dat vroeger ontstaan is, maar blijkbaar nu nog steeds van toepassing is, wat het een actueel onderwerp maakt. In dit onderzoek wordt de houding tegenover zowel het seseo als het ceceo geanalyseerd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen man en vrouw en afkomst van stad of platteland. Omdat het in de ene situatie misschien wel geoorloofd is om een dialect te spreken en in de andere niet, worden er verschillende situaties besproken die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Uit de resultaten is gebleken dat zelfs in een stad als Almería, waar de meerderheid het ceceo gebruikt, het seseo als positiever wordt gezien. In de meerderheid van de situaties voelt de gemiddelde inwoner van Almería zich prettiger bij het gebruik van het seseo dan bij het gebruik van het ceceo. Het gebruik wordt echter niet per se als prestigieus gezien, wat wel het geval is in steden zoals bijvoorbeeld Sevilla.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren