Van de Europese Gemeenschap naar de EU: De betrokkenheid van Limburg bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht tussen 1981-1992.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het bachelorwerkstuk is te vinden onder de volgende naam: “Van de Europese Gemeenschap naar de EU: De betrokkenheid van Limburg bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht tussen 1981-1992”. De centrale onderzoeksvraag in het bachelorwerkstuk luidt: “Hoe was Limburg betrokken bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht tussen 1981-1992?” Wat betreft de centrale onderzoeksvraag wordt het jaar 1981 als startpunt gebruikt, omdat de Eurotop toentertijd voor het eerst in Maastricht werd georganiseerd. Het jaar 1992 wordt als eindpunt gehanteerd vanwege de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in datzelfde jaar. Voor het bieden van historische context wordt in het eerste hoofdstuk de aanloop naar het Verdrag van Maastricht tussen 1981-1992 op Europees vlak behandeld. Voor het uitvoeren van de analyses worden in dit onderzoek subnationale, nationale en Europese processen, actoren en sleutelspelers meegenomen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation