Van Urbs naar Imperium. Denken over reizen en het Romeinse Rijk.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds het begin van de 21ste eeuw is het beeld van mobiliteit in de ouhdeid verschoven. Waar historici plaatsen in de oudheid voorheen als statige gesloten gemeenschappen zagen is de focus meer komen te liggen op connectiviteit en mobiliteit tussen deze verschillende plaatsen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Romeinse samenleving zeer mobiel was. De nieuwe inzichten die hierdoor ontstaan leiden tot de vraag in hoeverrre de hoge mate van mobiliteit het denken over reizen en het rijk in de oudheid beïnvloedde. Om deze vraag te beantwoorden analyseert deze scriptie in haar eerste focus de verschuiving van het begrip burgerschap over de tijd, van de Bellum Sociorum en tot de Constitutio Antoniana. In het tweede deel gaat neemt zij de Silvae van Statius als case study. Aan de hand van deze gedichten wordt de mobiliteit en het denken over het rijk geanalyseerd in de Flavische periode, een periode van herijking van het keizerschap en het Romeinse Rijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation