Wat wil de nieuwe consument? Een onderzoek naar de behoeften van de consument en de ontwikkeling van nieuwe vormen van detailhandel

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2008-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De detailhandel is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en economie. Winkels en winkelcentra zijn van belang bij de bevrediging van de menselijke behoeften en om deze reden wordt de kwaliteit van de ruimte mede bepaald door de aanwezigheid en ruimtelijke situering van winkels. De vrijetijdsbesteding is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor de detailhandel en veel winkelcentra voegen nieuwe vormen van entertainment toe om de attractiviteit te versterken. Winkelen wordt meer en meer gezien als recreatie, als een vorm van vrijetijdsbesteding en vermaak waarbij de beleving een steeds grotere rol gaat spelen. Voorheen was het recreatief winkelen voornamelijk voorbehouden aan de (historische) binnenstad met zijn intieme sfeer, maar tegenwoordig kan men hiervoor ook terecht in de grootschalige winkelconcentraties die aan de perifere stadsrand ontstaan. Deze locaties kennen de problematiek van hoge huurprijzen, slechte bereikbaarheid en schaarse ruimte niet, waardoor de detailhandel in de binnenstad onder druk komt te staan. Parallel hieraan zijn ook de behoeften en wensen van de consument veranderd. Het consumentengedrag is in de tijd veranderd door de toegenomen welvaart, mobiliteit en betere educatie en informatievoorziening. Waar de consument zich in het verleden voornamelijk bezig hield met het voorzien in de eerste levensbehoeften, heeft dit plaats gemaakt voor het bevredigen van de psychologische behoeften als ontwikkeling, onderwijs en kennis. De kwaliteit van het bestaan staat hierbij centraal. Vandaag de dag speelt de experience-revolutie een belangrijke rol en wordt er steeds meer belang gehecht aan het nastreven van belevenissen. De mens wordt meer en meer gezien als consument dan als burger en de consumptie blijft dus niet alleen beperkt tot het consumeren van goederen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen