Energiek verduurzamen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzocht welke barrières omtrent de energietransitie er voor corporaties te identificeren zijn en welke rol de gemeente Nijmegen en de huurders hierin spelen, gebruik makend van de beleidsarrangementenbenadering. De resultaten zijn verkregen door middel van literatuuronderzoek, inzicht in beleidsstukken en door middel van het uitvoeren van interviews met de relevante actoren. Corporaties lopen aan tegen het probleem dat de wet- en regelgeving achterloopt op de huidige maatschappelijke situatie. Als gevolg hiervan kunnen corporaties niet direct aanpakken en moeten zij vaak lang wachten op nieuwe wet- en/of regelgeving, wat leidt tot een langdurig implementatieproces. Een andere belangrijke barrière is de participatie van huurders. Zo is het behalen van voldoende draagvlak onder de huurders een aandachtspunt. Bij geen reactie van huurders of onvoldoende informatie loopt het soms uit op een te laag draagvlak waardoor corporaties niet door kunnen met hun plannen voor de transitie in een bepaald(e) wijk/complex. Door huurders beter te informeren en te stimuleren om te antwoorden met de letterlijke achterliggende gedachte ‘nee heb je, ja kun je krijgen’ kan dit worden opgelost. Daarnaast kunnen corporaties kijken op welke manieren zij de transitie in kunnen zetten zonder daar nieuwe wet- en regelgeving voor nodig te hebben. Aanbevelingen hiervoor zullen dan ook uitkomen op een verkleinde tijd van besluitvorming rond beleid en wet- en regelgeving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen