Het katholieke monster: een onderzoek naar een 16e-eeuwse reformatorische houtsnede

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een tweetandig onderzoek naar een 16e-eeuwse houtsnede, waaraan doorgaans de titel "Satire op de katholieke geestelijkheid" wordt gegeven. Ten eerste wordt de iconografie bekeken, o.a. door bestudering van: houtsneden met vergelijkbare onderwerpen, contemporaine bronnen en de populaire cultuur. Ten tweede wordt er een poging gedaan de bestaande toeschrijvingen aan de kunstenaars Matthias Gerung, David de Negker en Hans Weiditz te bevestigen of ontkrachten. Enkele resultaten die hieruit zijn voortgekomen zijn: (1) de plaatsing van de geestelijken in de muil van "het katholieke monster" staat in de traditie van de hellemond. (2) Dit monster valt mogelijk te interpreteren als een personificatie van de katholieke kerk. (3) De toeschrijving aan Gerung op basis van het monogram op de ingekleurde versie is niet langer houdbaar. (4) Er vallen tenminste drie versies van de houtsnede te onderscheiden, waarvan een of meerdere van de latere drukken in direct verband kan worden gebracht met De Negker.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation