Argumenten van War Child

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De laatste jaren zijn goededoelenorganisaties steeds meer onder druk komen te staan doordat de donateur zich schandalen zoals bij Alpe d’HuZes, meer gaan afvragen of bestedingen wel effectief gedaan. In dit licht is het interessant na te gaan welke argumentatiepatronen goede doelen inzetten in hun persuasieve communicatie-uitingen die erop gericht zijn de ontvanger te overtuigen om het desbetreffende goede doel te steunen. Eerder onderzoek naar persuasieve teksten is gedaan door Schellens en De Jong (2000). Echter, zij focusten zich alleen op voorlichtingsbrochures die erop gericht zijn de ontvanger er van te overtuigen dat hij/zij iets moeten doen of laten met het oog op het individuele belang. De persuasieve communicatie van goede doelen verschilt in wezen omdat deze erop gericht is ontvangers te overtuigen tot het steunen van anderen (altruïsme). Middels huidig onderzoek is er getracht een antwoord te krijgen op de volgende vraag: “Welke argumentatiepatronen zet War Child -uitgesplitst naar medium- in, en op welke manier, in vergelijking met andere goede doelen gericht op ontwikkelingssamenwerking en gericht op gezondheidszorg?” Door middel van een corpusanalyse zijn verschillende communicatie-uitingen van War Child en nog acht andere goede doelen (gericht op ontwikkelingssamenwerking en gezondheid) onderzocht. Deze analyse vond plaats aan de hand van de argumentatieschema’s zoals opgesteld in Schellens en Verhoeven (1994). Uit de resultaten blijkt dat in communicatie-uitingen van goede doelen gericht op zowel ontwikkelingssamenwerking als gezondheid argumentatie op basis van voordelen het vaakst voorkomt. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met de uitkomsten van het onderzoek van Schellens en De Jong (2000), waaruit bleek dat argumentatie op basis van voordelen ook het vaakst voorkomt in voorlichtingsbrochures. Een verklaring hiervoor kan zijn dat mensen “overgehaald” moeten worden om zich in te zetten voor anderen, omdat zij hier zelf niet (gelijk) beter van worden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren