Leerkrachten over feedback op leesfouten tijdens het hardop lezen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-07-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek focust op de feedback van leerkrachten op leesfouten die de leerlingen uit de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs maken tijdens het hardop lezen. Het doel van dit onderzoek is om inzichten te verkrijgen over de wensen van leerkrachten over factoren die betrekking hebben op de vorm van de feedback. De vraag is: Welke factoren, die bepalend zijn voor de keuze voor het geven van feedback, zouden de leerkrachten veranderd willen zien? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in kaart gebracht welke feedback de leerkrachten geven in de dagelijkse praktijk en welke feedback leerkrachten in een gewenste situatie zouden willen geven. Hiertoe zijn er interviews gehouden met basisschoolleerkrachten die voor groep 3 of 4 staan in Nederland. In deze interviews zijn geobserveerde momenten van geven van feedback tijdens de lessen en audio-opnames waarbij leerlingen leesfouten maken, bediscussieerd. De antwoorden van de leerkrachten zijn vervolgens geanalyseerd aan de hand van de gefundeerde theorie. In het onderzoeksveld wordt weinig gebruik gemaakt van de expertises van de leerkrachten. Dit onderzoek laat zien dat factoren die meespelen bij het geven van effectieve feedback voor het merendeel afhangen van de gever van de feedback, zijn of haar ervaring en gevoel. De resultaten wijzen uit dat de leerkrachten tevreden zijn over de vorm waarop zij feedback geven, zij zouden de vorm niet aanpassen in een fictieve, gewenste situatie. De geïnterviewde leerkrachten geven echter wel aan dat zij belemmeringen ervaren in de tijd en de fysieke ruimte om per individuele leerling voldoende feedback op leesfouten te kunnen geven. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een programma met automatische spraakherkenning en feedback.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren