I-Partnerschap. Een template analyse over de huidige samenwerking tussen het hoger onderwijs en defensie op het gebied van innovatie

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om als Rijksoverheid digitaal koploper te zijn is het volgens staatssecretaris Raymond Knops wenselijk om te experimenteren en leren. Om dit mogelijk te maken worden jonge mensen betrokken bij de vraag hoe we Nederland nog efficiënter kunnen inrichten. Om dit te kunnen realiseren is het I-Partnerschap in het leven geroepen. Het I-Partnerschap heeft als doel de publieke innovatie te verbeteren. In dit onderzoek worden daarom in kaart gebracht welke condities aanwezig zijn om publieke innovatie tot stand te laten komen als het resultaat van bestaande interorganisationele samenwerkingen. Op basis van bestaande literatuur zijn kansen en bedreigingen gevonden die worden gebruikt om te verklaren in hoeverre deze kansen en bedreigingen de totstandkoming van innovatie belemmeren bij bestaande samenwerkingsinitiatieven. Op basis daarvan kan worden vastgesteld waar de samenwerkingsrelatie tussen het Hoger Onderwijs en Defensie versterkt kan worden om publieke innovatie te bevorderen. Deze factoren zijn door veertien respondenten aan de hand van interviewvragen toegelicht en vanuit deze verkregen data is bepaald in welke mate deze factoren als belemmerend worden ervaren. Vervolgens is er een nieuw sjabloon gemaakt met de meest relevante factoren. Vanuit de meest relevante factoren zijn lessen getrokken voor het vormgeven van het I-Partnerschap De meest relevante factoren zijn: toewijding aan het proces, gedeeld begrip, tussentijdse overwinningen, besluitvormingscultuur, coördinatieproblemen, logistieke procedures, geld, middelen, capaciteit, prioriteit van het beleidsprobleem en aanwezigheid van duidelijke prikkels.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation