Werk maken van de banenafspraak

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-11-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is uitgevoerd bij Biga Groep een sociaalwerkbedrijf in Zeist. Daarbij is door middel van een GAP-analyse een diagnose opgesteld tussen de gewenste en feitelijke situatie voor de invulling van de toeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten. Dit met als doel aanbevelingen te doen om de effectiviteit te vergroten. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de invloed van Leervormen (onafhankelijke variabele) op de afhankelijke variabele Toeleiding naar werk voor arbeidsgehandicapten. Door semigestructureerde interviews met deelnemers, trainers en trajectbegeleiders en een documentenstudie is hier inzicht in verkregen. Conclusie is dat de training goed in elkaar zit en in zeer grote lijn overeenkomt met de wensen uit de literatuur. Aanbeveling is dan vooral ook zo door te gaan en waar mogelijk wat strenger op te treden om de kandidaten klaar te stomen voor de praktijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen