”Goed werk, politie!” Framing in posts van de Nederlandse politie op Facebook, en de reactie van het publiek.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-02-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is getracht een beeld te krijgen van framing in de communicatie van het account Politie Nederland op Facebook. Ook zijn de reacties en comments in relatie tot de frames geanalyseerd, en is een poging gedaan om sentimenten in de comments te ontdekken door woorden in comments te classificeren als positief, negatief of onbekend. Er werd gebruikgemaakt van een corpusanalyse waarbij twee codeurs de posts codeerden en op basis van ja/nee-vragen beoordeelden welke frames voorkwamen in een post. De onderwerpen van de posts leken redelijk overeen te komen met eerder onderzochte politiecommunicatie: informatie over incidenten en informatie over de politie zelf kwamen het meest voor. Uit het onderzoek is gebleken dat twee frames regelmatig voorkwamen: attributie van verantwoordelijkheid en persoonlijke belangen. Het eerste frame kwam vooral voor in posts over de politie, het tweede in posts over incidenten. Indien een frame voorkwam, kreeg een post veel meer comments en reactions. Het bleef echter onduidelijk of het voorkomen van een frame de sentimenten van burgers beïnvloedde. Daarmee bleef ook de invloed op het imago van de politie onduidelijk. Wel vormt het onderzoek een aanvulling op de theorie, omdat het aantoont dat framing voorkomt in politiecommunicatie en dat hierop anders wordt gereageerd door het publiek. In vervolgonderzoek kan de precieze invloed van framing worden onderzocht.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren