Metafoorgebruik, een (in)effectieve communicatiestrategie in gezondheidscommunicatie over depressie. Een studie naar het effect van verbaal en visueel metafoorgebruik in gezondheidsboodschappen over depressie op het stigma rondom depressie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wereldwijd worden gezondheidscampagnes ingezet om taboes en stigmatiserende attitudes rondom mentale aandoeningen te verminderen met als doel dat mensen over hun problemen praten en hulp zoeken. Om deze gezondheidscampagnes te laten slagen is het van belang om te onderzoeken welke communicatiestrategieën het beste kunnen worden ingezet. In dit onderzoek is door middel van een experiment onderzocht in hoeverre metafoorgebruik een effectieve communicatiestrategie is in gezondheidscampagnes met als doel het verminderen van stigma rondom depressie. Voor het experiment werden vier gezondheidsboodschappen over depressie gemanipuleerd op de aanwezigheid van een metafoor en soort metafoor. Participanten (N = 115) kregen willekeurig één van de vier voor het onderzoek ontworpen gezondheidsboodschappen te zien en vulden daarna een vragenlijst in waarin onder andere stigma rondom depressie werd gemeten alsmede de mate van depressieve klachten. Uit de resultaten bleek dat metafoorgebruik geen effect heeft op stigmatiserende attitudes over depressie. De boodschap met zowel een verbale als een visuele metafoor werd wel beter verwerkt dan de boodschap zonder metaforen of de boodschap met alleen een visuele metafoor. Er kan op basis van de resultaten van dit onderzoek worden geconcludeerd dat metafoorgebruik wellicht geen effectieve communicatiestrategie is om stigma’s rondom depressie te verminderen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren