De ruimtelijke ontwikkeling van openbare speelruimt

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het aantal kinderen groeit in de steden van Nederland. Hiermee moeten steden rekening houden bij de ontwikkeling van speelruimte. Maar hoe betrekken steden kinderen bij de ontwikkeling van speelruimte? Dit onderzoek heeft antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: Wat is de regelgeving en beleid van de Nederlandse Rijksoverheid over speelruimte en hoe betrekken de steden kinderen bij de ruimtelijke ontwikkeling van openbare speelruimte met als casus Den Haag en ’s-Hertogenbosch? De hoofdvraag is door middel van een casestudy en bureauonderzoek beantwoord. Er is gekeken naar de regelgeving en beleid van de Nederlandse Rijksoverheid over speelruimte. Deze informatie was van belang voor de te onderzoeken casussen. De casussen, de stad Den Haag en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onderzocht. Bij deze steden is gekeken naar het speelbeleid en de regelgeving over speelruimte. Hierna is onderzocht hoe Den Haag en ’s-Hertogenbosch kinderen betrekken via participatie bij de ontwikkeling van speelruimte. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt in de volgende ontwikkelingsfasen voor speelruimte: de initiatieffase- of startfase, de ontwikkelingsfase, de realisatiefase en de exploitatiefase. Uiteindelijk zijn Den Haag en ’s-Hertogenbosch met elkaar vergeleken. Op basis van deze informatie is er een conclusie beschreven en zijn er aanbevelingen gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen