Het verschil in spreek- en articulatiesnelheid bij semi-spontane spraak en het voorlezen van een tekst tussen patiënten met een dysartrie ten gevolge van een beroerte en gezonde personen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van bijvoorbeeld een beroerte. Dysartrie wordt gekenmerkt door een suboptimale verstaanbaarheid die ten dele verklaard kan worden uit articulatorische kenmerken. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het spreek- en articulatietempo. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van een dysartrie invloed heeft op de spreek- en articulatiesnelheid. Er is alleen nooit gekeken of de spreekstijl, dus het voorlezen of spontaan spreken naast de dysartrie ook invloed hebben op de spreek- en articulatiesnelheid. Om dit te testen is er gebruik gemaakt van ingesproken spraaksamples van dysartriepatiënten en gezonde sprekers. Hierbij zijn per spreker het sample van de voorleestekst en de semi-spontane spraak gebruikt. Na analyse zijn de spreek- en articulatiesnelheid berekend. Er bleek alleen een significant effect te zijn voor het al dan niet hebben van een dysartrie voor de spreeksnelheid.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren