Corallium rubrum. De toepassing (en de (schijnbare?) tijdelijke verdwijning) van rood koraal vanaf de Romeinse tijd tot en met het einde van het eerste kwart van de zestiende eeuw

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie staat de cultuurhistorische toepassing van (Mediterraans) rood koraal in kunst- en gebruiksvoorwerpen op het Europese grondgebied centraal, en wordt in het bijzonder stilgestaan bij de tijdelijke afwezigheid van het materiaal. Door zoveel mogelijk overgeleverde koralen objecten te inventariseren (en deze bovendien afzonderlijk in hun context te plaatsen), daterend vanaf het begin van onze christelijke jaartelling tot en met het eerste kwart van de zestiende eeuw, wordt getracht een duidelijk beeld te geven van de duur van de periode waarin rood koraal opvallend genoeg niet gebruikt en verhandeld lijkt te zijn geweest. Naast de vaststelling van tijdgrenzen wordt in deze masterscriptie ook voor het eerst de vraag opgeworpen wat mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn voor de relatief lange (of schijnbare?) afwezigheid van rood koraal.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation