Logopedie bij Downsyndroom

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de logopedische diagnostiek en logopedische behandeling bij kinderen en jongvolwassenen met het syndroom van Down in de kalenderleeftijd van 0-21 jaar en hoe deze diagnostiek en behandeling is onderbouwd op grond van inzichten uit de praktijk en wetenschap. De vraagstelling luidt waarop zijn deze behandeling en diagnostiek gebaseerd in relatie tot evidence-based practice (EBP) en practice-based evidence (PBE). Om deze vraag te beantwoorden is zowel literatuuronderzoek gedaan als een empirisch onderzoek bestaande uit interviews met logopedisten. Uit de resultaten van het literatuuronderzoek blijkt dat de taal- en spraakontwikkeling bij kinderen en jongeren met het syndroom van Down niet zozeer afwijkend verloopt, maar trager. Taalproblemen komen bij mensen met Downsyndroom tien keer vaker voor dan bij een zich normaal ontwikkelende populatie. Verder zijn de non-verbale cognitieve vaardigheden, receptieve vaardigheden en sociale vaardigheden beter ontwikkeld dan de verbaal expressieve vaardigheden. Uit de resultaten van de interviews blijkt dat slechts drie logopedisten aangeven dat hun manier van behandelen meer berust op practice based evidence. De meerderheid van de logopedisten, namelijk acht logopedisten, passen een combinatie van evidence based practice (EBP) en practice based evidence toe (PBE). Het is echter zo dat de logopedische diagnostiek en behandeling slechts gedeeltelijk gebaseerd worden op evidence based practice. De logopedische diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met Downsyndroom zijn dus niet volledig evidence based te noemen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren