Begrijp jij de tekst? De invloed van Social Stories op het leesbegrip van kinderen met autismespectrumstoornissen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben problemen met sociale communicatie en/of interactie. In communicatie spelen narratieven een belangrijke rol, aangezien gebeurtenissen in deze vorm in ons geheugen worden opgeslagen. Fictieve verhalen worden bovendien door onze hersenen hetzelfde verwerkt. Kinderen met ASS hebben echter moeite met het produceren en begrijpen van deze narratieven. In deze scriptie is er dan ook onderzocht of een speciaal type verhaal, een Social Story™, positieve invloed heeft op het begrijpen van geschreven narratieven door kinderen met ASS. Door deze kinderen drie teksten voor te leggen waarbij er één los werd aangeboden, één vooraf werd gegaan door een beschrijving van een sociale regel en één door een Social Story™ is er onderzocht of een beschrijving of Social Story™ helpt bij het begrijpen van narratieven. De resultaten toonden geen effect aan van het type uitleg, maar er zijn dan ook slechts zes kinderen getest. Wel bleek uit observaties dat alle kinderen eenzelfde soort problemen hadden met de teksten en dat bij één kind de Social Story™ wel een effect leek te hebben.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren