De ontwikkeling van syntactische complexiteit in het schrijfproces.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Geschreven teksten verschillen in de mate van grammaticale complexiteit. Niet alleen bestaan er verschillen in complexiteit tussen tekstgenres, maar ook tussen schrijvers, bijvoorbeeld tussen verschillende leeftijdscategorieën. Uit eerder onderzoek van Staples et al. (2016) is gebleken dat grammaticale complexiteit in verschillende vormen voor kan komen, namelijk op zinsniveau en op naamwoordelijk niveau. Uit een vergelijking van teksten van studenten bleek dat beginnende studenten grammaticaal anders schrijven dan gevorderde studenten. Gevorderde studenten schreven complexer op naamwoordelijk niveau. In het huidige onderzoek zijn leerlingen van de onder- en bovenbouw van het vwo, de middelbare school, met elkaar vergeleken op basis van het gebruik van grammaticale complexiteitskenmerken op naamwoordelijk dan wel zinsniveau. De naamwoordelijke complexiteitskenmerken bleken nog vrijwel geen rol te spelen in de complexiteit van de door de leerlingen geproduceerde teksten. Twee kenmerken op zinsniveau leken zich wel te ontwikkelen in het schrijfproces van de scholieren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren