Het effect van de pre-crisis reputatie van een bedrijf in crisis op het optreden van spillover effecten naar de sector.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor bedrijven is een goede reputatie belangrijk. Het is voor een bedrijf daarom bedreigend wanneer een crisis voor een minder positieve reputatie zorgt. Zo’n crisis kan ook andere bedrijven in de sector schaden (spillover-effect). Uit onderzoek is gebleken dat een goede reputatie bedrijven kan beschermen tegen reputatieschade, omdat stakeholders een bedrijf daardoor minder verantwoordelijkheid aanrekenen. Het is echter onduidelijk of stakeholders dan meer verantwoordelijkheid bij de sector neerleggen, wat de kans op een spillover-effect kan vergroten. Dit is onderzocht in een online experiment met 113 proefpersonen. Aan hen werd gevraagd om een crisisbericht te lezen van een bedrijf met een hoge of lage pre-crisis reputatie. Een goede pre-crisis reputatie bleek tot een lagere attributie van verantwoordelijkheid van het bedrijf te leiden. De verantwoordelijkheid van het bedrijf en de sector samen had een zeer sterke tendens naar een significant effect op de relatie tussen pre-crisis reputatie en spillover naar de sector.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren