Het Gelderse akkoord naar duurzame energie. Een analyse van de totstandkoming van het Gelders Energieakkoord

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt de totstandkoming van het Gelders Energieakkoord onderzocht door middel van een single case study. Met dit onderzoek wordt de verandering in de governance van het Gelders energiebeleidssubsysteem door de totstandkoming van het Gelders Energieakkoord verklaard aan de hand van de theoretische concepten van intermediairs en beleidsentrepreneurs. In mei 2014 is begonnen met de creatie van het Gelders energieakkoord door de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland en Alliander. De initiatiefnemers hebben de rollen van intermediairs uitgevoerd bij de totstandkoming van het Gelders Energieakkoord. Een aantal werknemers van deze organisaties hebben echter ook een sturende rol gehad. Deze werknemers hebben gehandeld als beleidsentrepreneurs die een deze beleidsverandering probeerde te bewerkstellingen. Daarentegen hebben deze werknemers het uitvoeringsplan wel in coproductie gemaakt met andere partijen. Beide theoretische raamwerken kunnen niet volledig verklaren hoe het Gelders Energieakkoord tot stand is gekomen. Hiervoor is een hybride vorm van de twee theorieën nodig, waarin de initiatiefnemers een soort ‘aanjagers’ zijn. Deze ‘aanjagers’ willen de beleidsagenda vaststellen en het beleid in een bepaalde richting sturen, maar doen dit door andere partijen hiermee aan de slag te laten gaan binnen een bepaald kader.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen