Verloskundigen in de rol van counselor; Het faciliteren van Shared- en Informed Desision Making tijdens counseling over niet-invasieve prenatale screening.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-02-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Informed Decision Making en Shared Decision Making vormen handvatten om de counseling over niet-invasieve prenatale screening zo goed mogelijk te laten verlopen. De huidige studie doet onderzoek naar de mate waarin en de manier waarop verloskundigen de uitgangspunten en handelswijzen van Informed Decision Making en Shared Decision Making toepassen tijdens counselinggesprekken over niet-invasieve prenatale screening. Ook is onderzocht welke communicatieve en/of contextuele factoren mogelijk invloed hebben op de mate waarin verloskundigen hierin slagen. Het onderzoek bestond uit acht interviews met verloskundigen die bevoegd waren om te counselen over niet invasieve prenatale screening. Het interview bestond uit twee delen. Het eerste deel van het interview was semigestructureerd, waarbij voor het doorvragen gebruik werd gemaakt van clean language. In het tweede deel van het interview werd de respondent gevraagd om te reageren op fictieve statements en reacties, om zo een beeld te schetsen van hoe de respondent normaliter counselt. De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De transcripten zijn vervolgens gecodeerd in Atlas.ti. Het analyseren van de transcripten was een iteratief proces, waarbij de stappen doorlezen, coderen en interpreteren elkaar afwisselden. Het onderzoek schetst de verwachting dat verloskundigen ertoe in staat zijn om de meeste uitgangspunten en handelswijzen van Informed- en Shared Decision Making te faciliteren, zonder daarbij argumentatieregels te schenden. Verder komt naar voren dat verloskundigen tijdens de counseling met name argumentatieschema’s als argumentatie ter voorspelling, argumentatie op basis van een voordeel of nadeel en argumentatie op basis van middel-doel toepassen. Ten slotte blijkt dat factoren als de kosten van de test, het taalniveau van de cliënt of de hoeveelheid informatie mogelijk invloed hebben op de mate van Informeden Shared Decision Making. De onderzoeksresultaten worden bediscussieerd en de beperkingen van dit onderzoek worden beschreven. Gespreksanalyses zouden een goede aanvulling vormen op dit onderzoek, om zo de resultaten van dit onderzoek te toetsen. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en wordt de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie beschreven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren