Een analyse van het leesgedrag van Nederlandse basisschoolleerlingen: Een onderzoek naar leesfouten en leesstrategieën tijdens hardop voorlezen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek werd onderzocht welke leesstrategieën Nederlandse basisschoolleerlingen inzetten tijdens het hardop voorlezen van een tekst en welke leesfouten zij daarbij maken. Er werd gebruikgemaakt van bestaande data uit het JASMIN-CGN Corpus. De spraakopnames van 71 Nederlandse basisschoolleerlingen uit groep 4 tot en met groep 8 werden geanalyseerd. Zoals verwacht, bleek dat leesaccuratesse tijdens het hardop voorlezen van een Nederlandse tekst op beheersingsniveau niet in verband gebracht kon worden met leeftijd, geslacht en AVI-niveau. De leesfouten die de leerlingen maakten, bestonden voornamelijk uit vervangingen door orthografisch gelijke woorden, semantisch gelijke of semantisch passende woorden, pseudowoorden of woorden die zowel orthografisch als semantisch niet gelijk waren aan het doelwoord. De leesfouten die sublexicale strategieën suggereren, namen proportioneel af naarmate de leerlingen ouder werden en een hoger AVI-niveau beheersten, terwijl leesfouten die lexicale strategieën suggereren proportioneel toenamen. Daarnaast bleek dat de Nederlandse basisschoolleerlingen voornamelijk lexicale strategieën gebruikten tijdens het hardop voorlezen van een tekst. De sublexicale strategieën namen proportioneel af naarmate de leerlingen ouder werden en een hoger AVI-niveau beheersten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren