De grammaticaliteitsillusie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2015-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek was het detecteren van een grammaticaliteitsillusie in het Nederlands. Voorgaand onderzoek naar dit fenomeen in het Nederlands heeft tot nu toe alleen gebruik gemaakt van online methoden met leestijden, zoals eyetracking en self-paced reading. Huidig onderzoek daarentegen focust zich op het detecteren van een grammaticaliteitillusie in het Nederlands via een vragenlijst, waarbij participanten (N=43) de begrijpelijkheid en de accepteerbaarheid van complexe en ingebedde zinnen beoordeelden. Twaalf targetzinnen bestonden uit vier condities: een grammaticale conditie waar drie werkwoordelijke gezegdes en drie bijbehorende onderwerpen in voorkwamen, en drie ongrammaticale condities waarbij respectievelijk het eerste, tweede en derde werkwoordelijke gezegde was weggelaten. De laatste drie condities waarbij een van de werkwoordelijke gezegdes is weggelaten waren daardoor ongrammaticaal. In struct! ural forg etting theorieën en voorgaand onderzoek werd voorspeld dat het weglaten van het tweede werkwoordelijke gezegde zou zorgen voor een grammaticaliteitsillusie van de zin, waarbij de zin even begrijpelijk of begrijpelijker zou worden beoordeeld dan de grammaticale conditie. Uit de resultaten bleek dat deze twee condities significant van elkaar verschillen en dat er dus geen sprake is van een grammaticaliteitsillusie in het Nederlands. Dit suggereert dat de grammaticaliteitsillusie taalspecifiek is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren