Heinric en Margriete in de bres voor historische letterkunde in de klas

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het historisch literatuuronderwijs heeft te lijden onder verschillende veranderingen in het onderwijs. Vooral de literatuur uit de Middeleeuwen is hier de dupe van. Middelnederlandse letterkunde wordt nauwelijks behandeld in het voortgezet onderwijs. Dat komt onder andere door het tekort aan lesmateriaal. In deze scriptie is op basis van een nieuw didactisch model (kruispuntenmodel) een lessenserie rondom de Roman van Limborch ontworpen voor en gegeven aan 5vwo-leerlingen. Deze roman wordt bijna nooit gebruikt door docenten in het voortgezet onderwijs, terwijl het wel mogelijkheden biedt om de Middelnederlandse letterkunde in alle diversiteit te laten zien. Dat is nodig ook, want over het algemeen hebben mensen een stereotiep beeld van de Middeleeuwen. In deze scriptie is onderzocht hoe dat zit met het beeld dat 5vwo-leerlingen hebben van Middelnederlandse letterkunde. Dit is bij leerlingen onderzocht voor en na het volgen van de lessenserie Middelnederlandse letterkunde: Roman van Limborch. Wat bleek is dat participanten over het algemeen een beperkt beeld hebben van Middelnederlandse letterkunde. Zowel voor als na de lessenserie blijkt dat het beeld beperkt blijft tot ridders en geloof. Een bijvangst van dit onderzoek was dat het kruispuntenmodel aanzet tot literatuurhistorisch redeneren en dat leerlingen op basis daarvan iets beter in staat zijn de continuïteit van literatuurgeschiedenis in te zien.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation