Integraal samenwerken bij gebiedsontwikkeling. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de samenwerkingsvorm op integrale samenwerking

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2023-03-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal: “hoeverre, en op welke wijze de samenwerkingsvorm rondom gebiedsontwikkeling van invloed is op de integrale samenwerking van een gebiedsproces”. In dit onderzoek is gekeken naar de vormen: Publiek Planvorming met Aanbesteding (PPA) en Publiek-Private Samenwerking (PPS). Om deze vraag te beantwoorden heeft de onderzoeker literatuuronderzoek gedaan en interviews gehouden. Er zijn in totaal dertien respondenten geïnterviewd, verdeeld over vier cases. Twee cases vallen onder een PPA en twee cases vallen onder een PPS. Uit het onderzoek blijkt dat een PPS een omgeving creëert waarbij integraal kan worden samengewerkt. In deze samenwerking is van nature ruimte voor samen ontdekken en definiëren. De samenwerkingsvorm PPA beperkt de mogelijkheden om samen te ontdekken en te definiëren, omdat dit juridisch niet mogelijk is. Het samen ontdekken en definiëren leidt ertoe dat er meer vertrouwen ontstaat en kennis beter wordt benut. Tot slot is er meer sprake van creativiteit bij een PPS dan bij een PPA, omdat bij een PPS publieke partijen mee durven te ontwerpen. Deze drie factoren versterken vervolgens weer het integraal samenwerken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation