Tussen koorknapen en operatsterren. De manifestatie en representatie van castraatzangers in Noordwest Europa in de achttiende eeuw.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit bachelorwerkstuk is onderzoek gedaan naar de manifestatie en representatie van castraatzangers in Noordwest Europa in de achttiende eeuw. Daarbij is er gekeken naar de oorsprong in Italië en het begin van de inzet van deze zangers in Italiaanse kerkkoren. Door het succes van de castraatzangers in de opera reisden ze rond door heel Europa. Zo is er een vergelijking gemaakt tussen de aanwezigheid in Engeland, Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (hierna Republiek). Het is opvallend hoe verschillend deze landen op de castraatzangers reageerden. Ze werden geweerd in Frankrijk, kenden hun grootste buitenlandse succes in Engeland en worden zelden besproken in de Republiek. In dit bachelorwerkstuk is er aangetoond dat de castraatzangers wel degelijk aanwezig waren in de Republiek en de gegoede burgerij op de hoogte was van hun succes in Europa.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation