Effectiviteit van beleid bij gedeeltelijke transformatie van bedrijventerrein naar woningen : Onderzoek naar effectiviteit van gemeentelijk beleid bij gedeeltelijke transformatie naar woningen. In hoeverre is de bestaande studie toe te schrijven aan het gevoerde beleid?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2010-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gemeentelijk beleid bij gedeeltelijke transformatie van bedrijventerrein naar woningen. Bij drie verschillende casussen wordt het beleid geëvalueerd om te kijken in hoeverre het beoogde effect bereikt is. De casussen liggen in gemeente Deurne, Delft en Haarlem. Als leidraad voor de evaluatie wordt de productevaluatie aangehouden. De productevaluatie is puur alleen gericht op het evalueren van de gevolgen, oftewel het effect van het beleid. Bij de productevaluatie wordt gekeken in hoeverre het doel van het beleid bereikt is en belangrijker nog, in hoeverre de doelbereiking toe te schrijven is aan het beleid. Om de doelbereiking en doeltreffendheid van het beleid te kunnen toetsen, is het nodig een goede weergave van de beleidstheorie te reconstrueren uit het gevoerde beleid. Een beleidstheorie beschrijft het beoogde effect en de maatregelen die hieraan ten grondslag liggen. Om tot een goede beleidstheorie te komen is het nodig zoveel mogelijk informatie te vergaren. Door middel van gesprekken met beleidsmedewerkers, doornemen van bestemmingsplannen, masterplannen en andere beleidsdocumenten is het mogelijk de beleidstheorie te reconstrueren. Met de modus operandi methode wordt de beleidstheorie vervolgens getoetst op doelbereiking en doeltreffendheid. Allereerst worden verklaringen gezocht die mogelijk zijn voor verschijnsel Y, oftewel de beleidstheorie (beoogde effecten). De verklaringen, X, zijn de maatregelen. Vervolgens wordt onderzocht welke factoren aanwezig zijn die de verklaringen, oftewel maatregelen, kunnen opleveren. Daarna wordt gekeken welke karakteristieke kenmerken de causale paden vertonen die van X naar Y leiden. Ten slotte wordt eerst gekeken of deze kenmerken inderdaad aanwezig zijn, zodat conclusies kunnen worden getrokken over de doelbereiking. Daarna wordt gekeken in welke mate dat ze aanwezig zijn, zodat conclusies kunnen worden getrokken over de doeltreffendheid. De effecten en de maatregelen worden opgenomen in een gestructureerd interview. Aan de hand van dit gestructureerd interview worden bewoners, werknemers en ondernemers in het plangebied geïnterviewd. De uitkomsten van de interviews leiden tot resultaten over de doelbereiking en doeltreffendheid van de beoogde effecten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen